Mühendislik Çalışmaları

 • Yapı Projeleri,
 • Mevcut Yapı Güçlendirme Projeleri,
 • Mevcut Yapı Takviye Projeleri,
 • Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri.

Yüklenicilik

 • Alt Yapı, Kaba Yapı, İnce Yapı İşleri
 • Mekanik, Elektrik, Donanım ve Tüm Bitirme İşleri,
 • İç Mekan Düzenleme İşleri,
 • Çevre ve Dış Mekan Düzenleme Uygulamaları,
 • Peyzaj Uygulamaları.

Mesleki Kontrolluk

 • Teknik Kontrol İşleri,
 • Özel Koşul Kontrol İşleri.

Fizibilite, Maliyet Analizi, Bütçe Çalışmaları

 • Proje Ön Keşifi Hazırlama ve Bütçe Oluşturma,
 • Proje Uygulamasında Bütçe Yönetimi.

Proje Yönetim Danışmanlığı

 • Yapı Projeleri Yönetimi,
 • Bilişim Projeleri Yönetimi,
 • Yeniden Yapılandırma Projeleri Yönetimi.

Mimarlık Çalışmaları

 • Yapı Projeleri,
 • Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri,
 • Mevcut Yapı Yenileme ve İyileştirme Projeleri,
 • Çevre ve Dış Mekan Düzenleme Uygulamaları,
 • Peyzaj Uygulamaları.

İç Mimarlık Çalışmaları

 • İç Mekan Düzenleme Projeleri,
 • Kişiye ve Konuya Özel Mobilya Tasarımları.