• Tasarım ve uygulamaının her aşamada, insanın yaşam hakkı göz önünde bulundurularak doğru ve sağlam çözümler sunmak.
  • Tasarım ve uygulamalar sırasında, her disiplindeki insana memnuniyet hissini mümkün olan en üst düzeyde yaşatmaya çalışmak.
  • Tasarlanan mekanların; hayatı kolaylaştıran, modern, teknoloji ile bütünleşmiş, uzaktan ve yakından bakıldığında farkÇalışmalrda fonksiyonel ve çağdaş çözümlere gitmek. Kullanım koşulları dışında süslemeden uzak malzemenin doğasına ve çevreye saygılı davranmak.
  • Çalışmaların her safhasında maliyet unsurunu gözden kaçırmamak, çözümleri alternatifli olarak sunmak.

ANB TEKNİK YAPI insan yaşamının önemine uygun tasarım ilkelerinden hareketle, geometri, kütle, oran, renk ve doku gibi mimari kriterleri de baz alarak deneyim ve bilgi birikimi ile çağdaş, kaliteli ve ekonomik yaratımlar oluşturur.